Cookie- og Privatlivspolitik

Cookie- og Privatlivspolitik for HÅR-Frederiksberg.dk

  1. Indledning

HÅR-Frederiksberg.dk udbydes af Salon HÅR ApS, Godthåbsvej 41, 2000 Frederiksberg (herefter "Salon HÅR").

Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af HÅR-Frederiksberg.dk og tilhørende undersider. Ud over disse brugervilkår kan der være særlige vilkår som gælder for enkelte services og som findes detaljeret beskrevet på sådanne respektive services.

  1. Immaterielle rettigheder

Alt indhold på HÅR-Frederiksberg.dk og tilhørende undersider tilhører Salon HÅR eller Salon HÅRs indholdsleverandører og er ophavsretligt beskyttet.

  1. Generel bestemmelse om personoplysninger

Personoplysninger gives aldrig til tredjemand uden personens samtykke, og Salon HÅR indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet sådanne oplysninger f.eks. i forbindelse med tilmelding til et arrangement, køb af en vare eller ydelse, deltagelse i en undersøgelse anmodning om modtagelse af tilbud eller lignende.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at levere den service personen har bedt om, herunder levering af tilmeldte arrangementer, varer og ydelser og lignende. Oplysninger bruges derudover til at få større kendskab til brugerne, herunder undersøgelser og analyser med det formål at forbedre HÅR-Frederiksberg.dk og de ydelser vore partnere udbyder her.

Såfremt brugeren ønsker at kontakte Salon HÅR vedrørende brug af personoplysninger kan Salon HÅR kontaktes via e-mail på adressen kontakt@haar-frederiksberg.dk.

Salon HÅR opbevarer personoplysninger på servere hos UnoEuro med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Salon HÅRs sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt. Salon HÅR kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver således sine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

  1. Cookies

Når du besøger HÅR-Frederiksberg.dk og tilhørende undersider, indsamler Salon HÅR en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd som nærmere beskrevet i det følgende.

Når du besøger HÅR-Frederiksberg.dk og tilhørende undersider, modtager Salon HÅR en eller flere cookies. Såfremt du ønsker at undgå dette, kan du klikke her for at se en vejledning om, hvordan du helt eller delvist undgår at modtage cookies og sletter de cookies der ligger på din harddisk.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer for at HÅR-Frederiksberg.dk kan genkende din computer ved tilbagevendende besøg på HÅR-Frederiksberg.dk. En cookie indeholder ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus.

Cookies anvendes af Salon HÅR til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om vores brugeres køn, alder, geografi og interesser for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Der findes på HÅR-Frederiksberg.dk desuden forskellige elementer, som alene fungerer efter hensigten såfremt der kan anvendes cookies.

HÅR-Frederiksberg.dk anvender desuden cookies fra Google Analytics, Google Adsense, Google+ og Facebook.

En cookies levetid kan variere fra få måneder til flere år. Ofte anvendes en cookie-levetid på 12 eller 24 måneder alt afhængig af, hvad den enkelte udbyder har besluttet skal gælde for deres cookie. Cookies fornys ved hvert besøg.

  1. Ansvar

Al anvendelse af HÅR-Frederiksberg.dk og data fra HÅR-Frederiksberg.dk sker på egen risiko.

Salon HÅR ApS og vore samarbejdspartnere, kan ikke direkte eller indirekte stilles til ansvar for nogen former for tab, som bruger/tredjemand mener at have lidt, forårsaget af data, statistikker, vurderinger, beregninger, vejledninger, fejl og skøn, eller andre forhold hentet eller udregnet fra Salon HÅR.

Salon HÅR er desuden ikke ansvarlig for tab af data, tidstab, tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende, indirekte tab eller følgeskader.

  1. Lovvalg og værneting

Brugen af HÅR-Frederiksberg.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist der måtte opstå ud af eller i forbindelse med brugen af HÅR-Frederiksberg.dk eller disse vilkår skal afgøres ved de almindelige, danske domstole ved Salon HÅRs værneting.